25 mayo 2009

11 th All China Game Clasificatorios

11 th All China Game Clasificatorios

Resultados


Chang Quan (Men)
1º- Zhao Qing Jian y Yuan Xiao Chao, ambos com 9.81
3º- Yang Yu Hong, com 9.80

Chang Quan (Women)
1º- Ma Lan, com 9.68
2º- Yang Hong, com 9.63
3º- Liu Xiao Lei, com 9.59

Taijiquan/Taijijian combinado (Men)
1º- Zhou Bin, com 19.52.

Taijiquan/Taijijian combinado (Women)
1º- Zhou Jing, com 19.07.

Nanquan/Nangun combinado (Men)
1º- Zheng Lei Shi, com 19.63

Nanquan/Nangun combinado (Women)
1º- Lin Fan, com 19.25

Daoshu/Gunshu combinado (Men)
1º- Lu Yong Xu, com 19.63
2º- Nian Wu, com 19.56
3º- Sun Pei Yuan, com 19.47

Daoshu/Gunshu combinado (Men)
1º- Liu Xiao Lei, com 19.36
2º- He Xiao Qian, com 19.21
3º- Zhang Yu, com 19.19
4º- Cao Jing

Jianshu/Qiangshu combinado (Men)
1º- Wei Jian, com 19.63
2º- Zhao Kun, com 19.50
3º- Su Bao Cheng, com 19.47

Jianshu/Qiangshu combinado (Women)
1º- Kan Wen Cong, com 19.42
2º- Zhao Shi, com 19.39
3º- Ma Ling Juan, com 19.35.

Dui Lian (Men)
1º- Chongqing, com 9.72
2º- Jiangxi, com 9.69
3º- Tianjin, com 9.67

Dui Lian (Women)
1º- Ningxia, com 9.60
2º- Tianjin, com 9.58
3º- Jiangsu, com 9.56

Fuente: www.w1f.net